Thông tin mới cập nhật về chương trình định cư đầu tư EB5

USIS Group gửi thông báo này đến tất cả Quý khách hàng nhằm khẳng định lại rằng, dù Quốc hội Mỹ có ra dự luật thay đổi gì về chương trình EB-5 thì hồ sơ của các khách hàng đã ký hợp đồng EB-5 sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng nào vì pháp luật Mỹ không áp dụng hồi tố.


USIS Group xin cập nhật đến Quý Khách hàng về chương trình định cư EB-5. Hiện tại, Quốc hội Mỹ đang thảo luận và thống nhất gói ngân sách mới cho hoạt động của Chính phủ và gia hạn cho các chương trình định cư trong đó có chương trình EB-5. Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo sau ngày 23/03/2018.

Do đó, theo Visa Bulletin tháng 3/2018 của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, visa (thị thực) định cư theo diện đầu tư EB5 (ký hiệu I5 và R5) và visa định cư về tôn giáo SR sẽ tạm hoãn cấp vào sau ngày 23/03/2018 sau khi thông qua quyết định trên.

Chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm vì việc tạm hoãn cấp visa tại thời điểm hết hạn của gói ngân sách hỗ trợ là hoàn toàn bình thường và đã diễn ra nhiều lần trong quá khứ. Tiêu biểu như ngày 11/12/2015, ngày 09/12/2016, ngày 28/04/2017, ngày 08/12/2017, ngày 22/12/2017, ngày 19/01/2018 và hiện tại là ngày 23/03/2018 sắp tới.

USIS Group gửi thông báo này đến tất cả Quý khách hàng nhằm khẳng định lại rằng, dù Quốc hội Mỹ có ra dự luật thay đổi gì về chương trình EB-5 thì hồ sơ của các khách hàng đã ký hợp đồng EB-5 sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng nào vì pháp luật Mỹ không áp dụng hồi tố.

USIS Group đã luôn và sẽ cập nhật những thông tin mới nhất đến tất cả các nhà đầu tư.

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *