thủ tục kiện cáo ở tòa án mỹ

Tìm hiểu về thủ tục tại tòa án dân sự (phần 4)

Án văn và thi hành. Một phán quyết có lợi cho bị đơn sẽ kết thúc phiên xét xử, nhưng phán quyết có lợi cho

Tìm hiểu về thủ tục tại tòa án dân sự (phần 3)

Các luật sư và thẩm phán cũng có thể sử dụng cuộc hội ý trước phiên tòa để cố gắng giải quyết vụ kiện. Một

Tìm hiểu về thủ tục tại tòa án dân sự (phần 2)

Một trong những lợi thế quan trọng của việc xét xử sơ khởi có bồi thẩm đoàn là thời gian thực hiện. Một cuộc xét

Tìm hiểu về thủ tục tại tòa án dân sự (phần 1)

Ngày nay, người dân Mỹ càng có xu hướng soạn sẵn di chúc để bảo đảm rằng tài sản của họ sẽ được chuyển giao