song tịch

GALA DINNER – TIỆC TỐI THÂN MẬT TỔ CHỨC KHÁCH SẠN NOVOTEL ĐÀ_NẴNG – NGÀY 1/7/2018

✳️ GALA DINNER – TIỆC TỐI THÂN MẬT TỔ CHỨC KHÁCH SẠN #NOVOTEL_ĐÀ_NẴNG NGÀY 1/7/2018 – CƠ HỘI ĐẦU TƯ BĐS THƯƠNG MẠI MỸ EB5 – NHẬN

EVENT ĐẶC BIỆT TỔ CHỨC TẠI TÒA NHÀ ĐỨC DEUTSCHES HAUS – NGÀY 30/6/2018

✳ EVENT ĐẶC BIỆT TỔ CHỨC TẠI TÒA NHÀ ĐỨC #DEUTSCHES_HAUS NGÀY 30/6/2018 – CƠ HỘI ĐẦU TƯ BĐS THƯƠNG MẠI MỸ EB5 – NHẬN THẺ XANH

GALA DINNER – TIỆC TỐI THÂN MẬT TỔ CHỨC KHÁCH SẠN NOVOTEL ĐÀ_NẴNG – NGÀY 1/7/2018

✳ GALA DINNER – TIỆC TỐI THÂN MẬT TỔ CHỨC KHÁCH SẠN #NOVOTEL_ĐÀ_NẴNG NGÀY 1/7/2018 – CƠ HỘI ĐẦU TƯ BĐS THƯƠNG MẠI MỸ EB5 – NHẬN