One Dalton – Four Seasons

Dự án One Dalton- Four Seasons đã được sự chấp thuận I-924

Ông Friedman cũng rất tự hào khi One Dalton là dự án bán nhanh nhất trong lịch sử Four Seasons. Hầu hết các căn hộ

Các nhà đầu tư Việt Nam tranh nhau đầu tư vào dự án One Dalton – Four Seasons

Đa số những nhà đầu tư EB5 đã có thời gian dài tìm hiểu về cách thức đầu tư EB5, cũng như hiểu rất rõ