điều cần biết về pháp luật mỹ

Điều cần biết về hệ thống pháp luật Mỹ (phần 3)

Các số trong câu này là số dẫn chiếu phán quyết trong vụ Balsys. Chúng có nghĩa là Tòa án ra phán quyết vào năm

Điều cần biết về hệ thống pháp luật Mỹ (phần 2)

Khi không có sự khống chế của các quy định hiến pháp và đạo luật, các tòa án liên bang và bang thường đối chiếu

Điều cần biết về hệ thống pháp luật Mỹ (phần 1)

Trong giai đoạn 1781–1788, đã có một thỏa thuận gọi là Hiến chương liên minh điều chỉnh mối quan hệ giữa 13 bang. Một Quốc