bất động sản thương mại mỹ

Giao dịch bất động sản thương mại tại Mỹ được dự báo sẽ sụt giảm mạnh

Đối với tăng trưởng ở từng phân khúc, phân khúc bất động sản văn phòng và công nghiệp được dự báo sẽ có tỷ lệ