Lượng nhà mới xây tại Mỹ đạt 1,17 triệu căn trong năm nay

Chủ tịch (NAHB), ông Ed Brady cho biết đây là thời kỳ chứng kiến lượng nhà mới xây phát triển ở mức độ phù hợp khi so sánh với chỉ số niềm tin của các , giới đầu tư đang khá lạc quan vào thị trường.

Cụ thể, số lượng nhà mới xây thuộc phân khúc nhà đơn lập và nhà ở cho nhiều hộ gia đình (multifamily house) tiếp tục tăng trong tháng 4, trong đó nhà ở đơn lập đạt 778.000 căn, tăng 3,3%, nhà ở cho nhiều hộ gia đình đạt 394.000 căn, tăng 13,9%.

Xét theo khu vực, số lượng nhà mới xây tại khu Trung Tây tăng 22,2%, khu Nam tăng 14,1%, khu Đông Bắc giảm 7,6% và khu vực phía Tây giảm 10%.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà Xây dựng tại Mỹ (NAHB), ông Ed Brady cho biết đây là thời kỳ chứng kiến lượng nhà mới xây phát triển ở mức độ phù hợp khi so sánh với chỉ số niềm tin của các chủ đầu tư xây dựng tại Mỹ, giới đầu tư đang khá lạc quan vào thị trường.

Còn ông Robert Dietz, chuyên gia kinh tế trưởng của NAHB thì cho biết mặc dù tỷ lệ nhà mới xây tháng 4 đang ở mức trung bình, tuy nhiên, số lượng nhà mới sẽ tăng đáng kể từ nay đến cuối năm 2016, khi thị trường được hỗ trợ bởi các yếu tố như thị trường việc làm phát triển, lãi suất cho vay ở mức thấp và nhân khẩu học ở giai đoạn thuận lợi.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *